fbpx

Privacy Policy

Personuppgifter – GDPR

PERSONUPPGIFTER SOM VI SPARAR

Vi garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis eller åklagare begär uppgifter. Vi har dock aldrig någon tillgång till lösenord eller kortnummer.

Ansvarig för personuppgifter är XXXXXXXX med juridisk firma Projects By Humaan HB  Kontakt vi E-post: info@humaan.se eller telefon vardagar kl 10-17: 0708-190140

Därför samlar vi in och sparar vissa personuppgifter

Vi vill att du bekantar dig med nedanstående text eftersom du godkänner och intygar att du läst innehållet i under ditt besök på vår sajt och för att vi ska kunna sluta ett avtal med dig.

De personuppgifter vi sparar digitalt används för att hantera våra kunders ordrar – Dessa innehåller Namn, (ev firmanamn) postadress, leveransadress, IP-adress, E-postadress samt telefonnummer. Företags organisationsnummer kan sparas då vi fakturerar ur vårt eget system. När du betalar med Swish, kan personuppgifter inhämtas av din bank och vi får även veta vilket mobiltelefonnummer som är knutet till betalningen.

Vi sparar s.k. cookies i din webbläsare för att göra din användarupplevelse på vår sajt bättre. Till Google skickas statistik för besökare, din IP-adress men inte namn eller exakt adress, ej heller telefon eller mejladress. Uppgifterna används endast för att vi ska kunna föra en statistik över köp- och klickbeteende bland våra besökare. Uppgifterna leder inte till någon person.

Namn, tel och adressuppgifter finns sparade i våra administrationsgränssnitt för hantering av försändelser hos Postnord, DHL och i sällsynta fall vid utlandsförsändelser hos UPS.

I vår E-postklient sparas orderbekräftelsemejl med kundens uppgifter, likaså sparas övrig E-post från kommunikation med våra kunder till mellan tre och fyra år. Därefter raderas de.

Nämnda uppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla och fullfölja ett avtal med våra kunder. Du ska veta att medan vi lånar dina personuppgifter hanteras de så varsamt som möjligt och endast i det syfte vi beskriver.

Inga personuppgifter om anställda förutom ägaren finns sparade i våra system.

Fr o m den 25 maj 2018 kommer personuppgifter och digital orderhistorik äldre än tre år att raderas från våra system. Orderhistorik – transaktioner – kommer dock att arkiveras lika länge och på sådant vis som krävs enligt svensk bokföringslag. Det innebär att order- och betalningshistorik sparas på papper i minst sju år.

Inga sparade uppgifter överförs till annat land eller organisation.

För närvarande gör vi inga reklamutskick och skulle detta ändras, kommer vi alltid att be dig om ditt tillstånd och sedan tydligt informera dig om hur du avsäger dig framtida utskick i marknadsföringssyfte.

Digitalt sparade personuppgifter skyddas av en fullständigt krypterad webbsajt – SSL (https). All trafik är krypterad – likaså all E-post som skickas. Det betyder att ingen obehörig kan tolka vår E-posts innehåll.

Om du önskar att vi tar bort sparade personuppgifter om dig, hos oss eller ovan nämnda samarbetsparter, skickar du E-post eller ringer till oss.

Undantag

Vi kan behöva lämna nödvändig information till myndigheter, om vi är skyldiga enligt lag att göra det och uppfylla rättsliga förpliktelser.

Om det skulle uppstå en rättstvist, kan vi behöva överföra uppgifter till andra parter.

Om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning kan vi komma att dela uppgifter med köpare eller säljare.