fbpx

Rätten att bli glömd ”The right to be forgotten”

av | maj 26, 2019 | Social medier efter din död | 0 Kommentarer

Nu är våren här och förgätmigej är i vacker blå blom – “glöm mig ej” – Enligt legenden hur namnet kom till var på medeltiden, när en riddare och hans fästmö gick längst en flod plockade han en bukett med förgätmigej. Men hans rustning var så tung så han föll i vattnet, strax innan han drunknade kastade han buketten till sin älskade och skrek: FÖRGÄT MIG EJ…..

Att spara på information är viktigt i ett informationssamhälle. Lagrad information behöver många gånger användas för t.ex. forskning, historiska, statistiska eller brottsbekämpande ändamål

Men, med de enorma informationsmängder som skapas i det moderna samhället, behövs bestämmelser som begränsar rätten till lagring, sparande och återanvändning.

Om historien med riddaren och hans fästmö skulle inträffa idag, hade det kanske filmats, lagts ut på internet och delats i en viral snurra. Eftersom dataskyddsförordningen enbart ger skydd åt levande personer, skulle den avlidne riddaren inte ha något skydd för sin personuppgifter, men kanske fästmön. Om hon inte vill dela den tragiska händelsen med stora delar av omvärlden.

Rätten att bli glömd – ”The Right to be forgotten”

Ibland när man söker på sitt namn på sökmotorer som t.ex. Google så får man träffar som man kanske inte vill att andra ska få se. 2014 bestämde EU att man har den möjligheten att radera om sökresultatet inte stämmer, irrelevant eller överflödiga.

Källa: Datainspektionen (Begär borttagning enligt europeisk dataskyddslag av innehåll som indexerats på Google Sök)

Rätt att få sina personuppgifter borttagna – Gäller ej Brottsregister, skatteregister, PDL information, folkbokföringsuppgifter etc

Vad är en personuppgift?

• Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen. IP nummer, coccies, bilder, försäkringsnummer, kontokortsnummer, bilnummer.

Rensa ”dig” på Google

Om du ”Googlar” dig själv så kan du se hur mycket material som finns synligt. Är det okej om det här är tillgängligt när du är borta? Vi på Humaan/Begravningsband.se kan bli din digitala exekutör

Du har rätten att bli glömd!

Rensa dig på google här!

Startsidan

Visar 17–23 av 23 resultat

0 kommentarer